Μελετάμε το έργο γνωστών καλλιτεχνών που έδρασαν από τον 19 αιώνα και έπειτα π.χ. Pollock, Mirό, Kusama, Van Gogh, Bourgeois, Kandinsky, κ.λ.π.. Κάθε φορά επικεντρωνόμαστε σε έναν συγκεκριμένο καλλιτέχνη παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της δουλείας του/της και προσπαθώντας να ανακαλύψουμε τι είναι αυτό που προσδιορίζει το προσωπικό τους στυλ. Έπειτα δημιουργούμε δικά μας έργα ακολουθώντας την εκάστοτε τεχνοτροπία. Με αυτό τον τρόπο ερχόμαστε σε επαφή με τη νεότερη ιστορία της τέχνης και καλλιεργούμε την αισθητική μας αντίληψη ενώ ταυτόχρονα γνωρίζουμε ποικίλες τεχνικές σε πρακτικό επίπεδο.