Το σχέδιο είναι η αλφαβήτα των εικαστικών τεχνών. Μέσω αυτού εκπαιδεύουμε το μάτι μας να αντιλαμβάνεται τόνους, χρώματα, σχήματα, αναλογίες. Το σχέδιο είναι μία γλώσσα έκφρασης. Μαθαίνουμε τους κανόνες για να μπορούμε να τους σπάμε. Το μάθημα διδάσκεται μέσω της παρατήρησης συνθέσεων που στήνονται στο χώρο. Οι συνθέσεις αυτές φτιάχνονται λαμβάνοντας υπόψη την ανθρώπινη οπτική αντίληψη και την καλλιέργεια του αισθητικού μας κριτηρίου. Δουλεύουμε ακολουθώντας το ταξίδι της σκιάς προς το φως μαθαίνοντας έτσι να ξεχωρίζουμε χρωματικούς μικροτόνους.