Περιλαμβάνει ζωγραφική, σχέδιο, copycat, κατασκευές και γλυπτική προσαρμοσμένα στο αναπτυξιακό στάδιο του κάθε παιδιού. Το ίδιο το παιδί επιλέγει τον τομέα με τον οποίο θέλει να ασχοληθεί. Τη μια φορά μπορεί να επιλέξει να ζωγραφίσει ενώ την άλλη να δημιουργίσει με τον φυσικό πηλό. Δουλεύουμε από παρατήρηση αλλά και ελεύθερα με σκοπό την εκμάθηση, την αισθητική καλλιέργεια, την απελευθέρωση της φαντασίας και κυρίως την απόκτηση αυτοπεποίθησης. Καθοδηγούμε τα παιδιά χωρίς όμως να επεμβαίνουμε σε πρακτικό επίπεδο πάνω στα έργα τους.