Αφού κατακτήσουμε τις βασικές αρχές του σχεδίου, περνάμε στο χρώμα. Όπως και στο σχέδιο, αρχικά δουλεύουμε με συνθέσεις στο χώρο και μετέπειτα η θεματολογία μας μπορεί να διευρυνθεί. Δοκιμάζουμε διάφορα μέσα (παστέλ, ακρυλικά, κλπ) για να βρούμε ποιο είναι αυτό που μας ταιριάζει. Μαθαίνουμε να κάνουμε μίξεις χρωμάτων ώστε να μπορούμε να φτιάχνουμε όποιο χρωματικό τόνο επιθυμούμε. Εκπαιδευόμαστε αναλυτικά στη θεωρία χρώματος αποβλέποντας στη δημιουργία χρωματικά ισορροπημένων συνθέσεων. Πλέον το όριο είναι μόνο η φαντασία μας.