Ο φυσικός πηλός είναι ένα εύπλαστο υλικό. Ο τρόπος που το δουλεύουμε θέτει σε κίνηση ολόκληρο το σώμα. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δημιουργούμε ολόγλυφες, ως επί το πλείστον, φόρμες από παρατήρηση. Με τα δάκτυλα μας και με τη βοήθεια εργαλείων επεξεργαζόμαστε τον πηλό μέχρι να επιτύχουμε την επιθυμητή μορφή. Αφού εξοικειωθούμε με το υλικό και την διαδικασία, μπορούμε εάν θέλουμε να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε τα δικά μας γλυπτά από το μηδέν.